TERMIN I MIEJSCE BALU

BAL
Jubileuszowy Bal Absolwenta rozpocznie się w sobotę, 24 listopada 2018 roku o godzinie 19 w sali bankietowej stadionu Widzewa. Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pobierz formularz zgłoszeniowy w formacie .docx (Microsoft Word) lub .pdf (Adobe Acrobat)

Absolwenci uczestniczący w Balu Absolwenta zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 175 zł. Potwierdzenie wpłaty za udział w balu jest warunkiem znalezienia się na liście gości.

Wpłaty należy dokonać na następujący nr konta bankowego: PEKAO S.A.:
14 1240 3028 1111 0010 8252 3962 z dopiskiem bal absolwenta, imię i nazwisko uczestnika.

Wypełniony kwestionariusz wraz z dowodem wpłaty można dostarczyć do sekretariatu Instytutu Historii UŁ (ul. A. Kamińskiego 27A, 90-219 Łódź, III piętro, p. 303) osobiście, pocztą tradycyjną bądź za pomocą poczty elektronicznej (wypełniony formularz + skan dowodu wpłaty) na adres jubileuszih@uni.lodz.pl nie później niż do 30 września 2018 roku.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Info | Close