KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 70-LECIA POWOŁANIA INSTYTUTU HISTORII UŁ

KONFERENCJA
Najważniejszym punktem obchodów jubileuszowych 70-lecia Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego będzie okolicznościowa konferencja naukowa pt. „Przeszłość i perspektywy Instytutu Historii UŁ”. Odbędzie się ona w dniach 6 i 7 grudnia 2018 roku w siedzibie Instytutu Historii UŁ (Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a), w sali Rady Wydziału. Prof. Antoni Różalski, JM Rektor UŁ, objął obchody jubileuszowe swoim honorowym patronatem.
PROGRAM OBRAD

DZIEŃ I, 6 GRUDNIA 2018:

Historia Instytutu Historii UŁ w oczach swoich i obcych

10:00 – prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Jeziorny

 • prof. dr hab. Tadeusz Rutkowski (IH UW), Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego na tle innych struktur organizacyjnych nauki historycznej po 1945 roku
 • prof. dr hab. Jan Pomorski (IH UMCS), Łódzki ośrodek badań historycznych. Przeszłość i teraźniejszość
 • prof. dr hab. Marek Czyżewski (UŁ), Historia i socjologia – na przykładzie powojennej Łodzi akademickiej
 • dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. UŁ, Instytut Historii UŁ w realiach PRL. Wybrane zagadnienia

Obiad

14:30 – Panel I: Instytut Historii UŁ we wspomnieniach historyków seniorów” z udziałem:

 • prof. dr. hab. Alicji Szymczak
 • prof. dra hab. Andrzeja M. Brzezińskiego
 • prof. dra hab. Wiesława Pusia
 • prof. dra hab. Jana Szymczaka

moderator: prof. dr hab. Rafał Stobiecki

DZIEŃ II, 7 GRUDNIA 2018:

Historia Instytutu Historii UŁ w oczach swoich i obcych

10:00 – Panel II: Przyszłość badań historycznychz udziałem:

 • prof. dra hab. Tomasza Wiślicza (IH PAN)
 • prof. dra hab. Krzysztofa Zamorskiego (IH UJ)
 • prof. dra hab. Rafała Wnuka (IH KUL)
 • prof. dra hab. Macieja Kokoszko (IH UŁ)

moderator: dr hab. Sławomir M. Nowinowski, prof. UŁ

Obiad

14:30 – Panel III: Jakie studia historyczne są potrzebne?z udziałem:

 • prof. dra hab. Stanisława Roszaka (IHiA, UMK)
 • prof. dra hab. Marka Białokura (IH UO)
 • prof. dra hab. Macieja Fica (IH UŚ)
 • dra Andrzeja Kompy (IH UŁ)

moderator: dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Info | Close