Szanowni Państwo!

Rok 2018 jest rokiem jubileuszu siedemdziesięciolecia istnienia Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Prof. Antoni Różalski, JM Rektor UŁ, objął obchody jubileuszowe swoim honorowym patronatem. W maju 1948 roku przedstawiciele czterech katedr zajmujących się nauczaniem historii na Wydziale Humanistycznym wyraziło wolę stworzenia struktury pozwalającej na ściślejsza współpracę. 24 czerwca tego roku Rada Wydziału przyjęła statut nowego Instytutu i po wakacjach pracownicy i studenci działali już w nowej rzeczywistości organizacyjnej. Instytut Historyczny (z czasem zmienił nazwę na Instytut Historii) stał się faktem.

Tę okrągła rocznicę grono pracowników Instytutu postanowiła uczcić obchodami jubileuszowymi, które się już rozpoczęły. Pierwszą ich odsłoną było spotkanie z redaktorami wydanych drukiem wspomnień prof. Krystyny Śreniowskiej. Ś.p. Pani Profesor była związana z łódzką uczelnią od samego początku powołania jej do życia aż do swej śmierci. Stąd informacje, które zamieściła na łamach swoich wspomnień stanowią znakomity materiał pozwalający przybliżyć początki Instytutu, jak również trudne lata rzeczywistości PRL-u.

Kolejnym zaplanowanym punktem obchodów jubileuszu jest dwudniowa konferencja zatytułowana „Przeszłość i perspektywy Instytutu Historii UŁ”. Zaproszeni na nią zostali uczeni z naszego grona, jak również goście spoza Łodzi. W pierwszym dniu konferencji 6 grudnia 2018 roku, skupić się chcemy na przeszłości. Czterech zaproszonych mówców będzie miało za zadanie przybliżyć Instytut Historii jako instytucję naukową obecną na mapie centrów nauki naszego kraju, zarysować portret zbiorowy funkcjonujących w Łodzi historyków, omówić dorobek środowiska, a także ukazać życie organizacji studenckich na tle przełomów minionego siedemdziesięciolecia. W trakcie popołudniowej sesji głos oddany zostanie najstarszym naszym kolegom, mogącym z własnej perspektywy zarysować rzeczywistość Instytutu. Drugi dzień (7 grudnia) ma na celu krok w przyszłość. W dwóch sesjach skupimy się kolejno na przyszłości badań historycznych oraz studiów historycznych w naszym kraju. Na tym też tle chcielibyśmy zobaczyć rolę łódzkiego środowiska historyków w kreowaniu przyszłości nauki i dydaktyki w interesującej nas dziedzinie.

Kolejnym akordem obchodów miał być Bal Absolwenta, zaplanowany na sobotę 24 listopada 2018 roku. Z przykrością informujemy, iż z powodu zbyt małej liczby chętnych Bal Absolwenta Instytutu Historii UŁ został odwołany.

Ostatnim planowanym punktem obchodów jest konkurs na najlepsze wspomnienia z czasów studiów w Instytucie Historii. Nie ma znaczenie, czy będą to wspomnienia spisane, czy też oparte na materiale zdjęciowym. Jest to niewątpliwa szansa na ocalenie od zapomnienia osób i faktów z bliższej lub odleglejszej przeszłości naszego środowiska, które są jeszcze możliwe do odtworzenia. Komisja, złożona z kilku profesorów, podejmie się oceny nadesłanych materiałów. Najlepsze doczekają się nagród. Dla zwycięzcy planowany jest ufundowany udział w Balu Absolwenta.

Więcej informacji znajdą Państwo na poszczególnych zakładkach tej strony oraz w sekretariacie Instytutu Historii UŁ (tel. 42 635 61 84, e-mail: sekretariatih@uni.lodz.pl). Pobierz zaproszenie.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Info | Close