Szanowni Państwo!

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają Absolwentów do wspólnego świętowania siedemdziesięciolecia jego istnienia.

Obchodom towarzyszyć będą:

Bal Absolwenta, który odbędzie się w dniu 24 listopada 2018 roku, w sali bankietowej stadionu Widzewa

Konferencja naukowa pt. „Przeszłość i perspektywy Instytutu Historii UŁ”, która odbędzie się w dniach
6–7 grudnia 2018 roku w Instytucie Historii UŁ

Konkurs na najciekawsze wspomnienia i zdjęcia z lat studiów

Więcej informacji znajdą Państwo na poszczególnych zakładkach tej strony oraz w sekretariacie Instytutu Historii UŁ (tel. 42 635 61 84, e-mail: sekretariatih@uni.lodz.pl). Pobierz zaproszenie.

Pobierz formularz zgłoszeniowy w formacie .docx (Microsoft Word) lub .pdf (Adobe Acrobat)

Absolwenci uczestniczący w Balu Absolwenta zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości  175 zł. Potwierdzenie wpłaty za udział w balu jest warunkiem znalezienia się na liście gości.

Wpłaty należy dokonać na następujący nr konta bankowego: PEKAO S.A.:
14 1240 3028 1111 0010 8252 3962 z dopiskiem bal absolwenta, imię i nazwisko uczestnika

Wypełniony kwestionariusz wraz z dowodem wpłaty można dostarczyć do sekretariatu Instytutu Historii UŁ (ul. A. Kamińskiego 27A, 90-219 Łódź, III piętro, p. 303) osobiście, pocztą tradycyjną bądź za pomocą poczty elektronicznej (wypełniony formularz + skan dowodu wpłaty) na adres jubileuszih@uni.lodz.pl nie później niż
do 30 września 2018 roku.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Info | Close